Tesla

Funkce: Urbanismus

Lokalita: Pardubice

Velikost: 25 681 m²

Rok: 2017

Popis: Využití stávajícího areálu bývalé továrny Tesla. Záměr integruje funkce bydlení, občanské vybavenosti a dostatečných kapacit parkovacích ploch do společného urbanistického celku.